Insinööriliiton jäsenille suunnattuja, maksuttomia koulutuksia pidetään syksyllä 2017 HyRin alueella kaksi kappaletta. Alla liiton sivuilta lainatut kuvaukset koulutuksista. Ilmottautuminen ja muiden alueiden koulutukset liiton nettisivuilla.

Huomaathan, että vaikka aihe ei tunnu tärkeältä tai ajankohtaiselta juuri tällä hetkellä, voi se olla sitä myöhemmin tulevaisuudessa. Koulutuksen sisällöstä voi olla hyötyä yllättävässäkin tilanteessa.

 

6.9.2017 klo 17 – 20 Hotelli Cumulus, Hyvinkää

Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset

Yrityksien välinen kilpailu työntekijöistään ja lisääntyvä tarve suojata yrityksen liikesalaisuuksia tuo yhä useamman asiantuntijatehtävissä toimivan työntekijän eteen kilpailukielto- ja salassapitosopimukset. Sopimuksia tarjotaan joko erillisinä sopimuksina, projektikohtaisina tai osana työsopimusta. Sopimuksien sisältö vaihtelee yksinkertaisimmillaan siitä, että työnantaja on halunnut kirjoittaa auki työntekijää sitovat lakisääteiset lojaliteetti- ja salassapitovelvoitteet, siihen että sopimuksilla halutaan selkeästi rajoittaa työntekijän mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tämän luennon tarkoituksena on mm. tuoda esille kilpailukielto- ja salassapitosopimuksien yleisiä ongelmakohtia sekä antaa jäsenistölle tietoa siitä, kuinka liiton asiantuntijat voivat auttaa ongelmatilanteissa.

Pääasiallinen sisältö (muutokset mahdollisia)
•Johdanto
•Kilpailukieltosopimukset
◦Lyhyesti lainsäädännöstä
◦Esimerkkejä sopimusteksteistä
◦Kilpailukieltosopimuksien yleisimmät sudenkuopat

•Salassapitosopimukset
◦Lyhyesti lainsäädännöstä
◦Esimerkkejä sopimusteksteistä
◦Salassapitosopimuksien yleisimmät sudenkuopat

 

28.9.2017 klo 17 – 20 Scandic, Riihimäki

CV-työpaja

CV-työpajassa tutustutaan sisällöllisesti ja visuaalisesti hyvään ansioluettelon eli CV:n rakenteeseen. Mietitään, miten työnhakudokumentteja kannattaa muokata kulloisenkin tarpeen mukaan. Opitaan myös, mihin rekrytoija kiinnittää huomionsa selatessaan läpi jopa satoja työhakemuksia ja ansioluetteloita.

Osallistujat pääsevät muokkaamaan omaa tekstiään, joten koulutukseen tarvitaan oma tietokone mukaan. Ohjaaja/ohjaajat antavat tilaisuudessa henkilökohtaista ohjausta.

Insinööriliiton koulutukset HyRin alueella, syksy 2017