Insinööriliiton jäsenille suunnattuja, maksuttomia koulutuksia pidetään keväällä 2018 HyRin alueella kaksi kappaletta. Alla liiton sivuilta lainatut kuvaukset koulutuksista. Ilmottautuminen ja muiden alueiden koulutukset liiton nettisivuilla. Katsothan myös laajan webinaarivalikoiman, jotka voi suorittaa paikassa kuin paikassa!

Huomaathan, että vaikka aihe ei tunnu tärkeältä tai ajankohtaiselta juuri tällä hetkellä, voi se olla sitä myöhemmin tulevaisuudessa. Koulutuksen sisällöstä voi olla hyötyä yllättävässäkin tilanteessa.

 

23.4.2018 klo 17 – 20 Hotelli Scandic, Riihimäki

Asiantuntijan juridinen arki

Työpaikkojen oikeudellinen arki: mitkä ovat etenkin asiantuntijatyötä koskevien erimielisyyksien ja kiistojen kohteita ja mitkä asiantuntijatyöhön liittyvien riitojen erityispiirteitä.

Mukana paljon oikeustapauksia koskien mm. ylityökorvauksia (etenkin työaikalain yleinen soveltuminen, ns. könttäkorvaukset ja ulkomailla tehty työ), kilpailukieltoja (kenelle voidaan ottaa työsopimukseen, seurauksena sopimussakko vai vahingonkorvaus), liike- ja ammattisalaisuuksia sekä sivutoimia, yleisimpiä heko-irtisanomisperusteita (luottamuspula/ lojaliteettivelvoitteen rikkominen, huono käytös) sekä yt-lakirikkomuksia.

 

14.5.2018 klo 17 – 20 Hotelli Cumulus, Hyvinkää

Ajanhallinta

Ajanhallinta koulutuksessa etsimme tapoja taltuttaa kiire ja saada aikaan enemmän lyhyemmässä ajassa.

Koulutuksen tavoitteena:

• oppia tunnistamaan aikavarkaat ja oman ajankäyttösi haasteet
• oppia ennakoimaan ja suunnittelemaan omaa ajankäyttöä tehokkaammin
• vähentää stressin ja kaaoksen tunnetta
• oppia keskittymään olennaiseen ja savuttaa tuloksia aikataulussa

Insinööriliiton koulutukset HyRin alueella, kevät 2018